Individuele Coaching

Kennismaking Gesprek Telefoon

 

 

 

Kostprijs :     Gratis

 

 

Doel :            Bepalen of Coaching toepasbaar is .
datum vastleggen voor intake gesprek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We starten met een korte kennismaking liefst telefonisch, via chat of mail. Daarin geef je je naam en kort je hulpvraag door. We plannen samen een afspraak voor een intakegesprek.

INTAKE GESPREK

 

 

 

Duur : 1 u / 1u 30 min

Tarief € 50 / intake

Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen kinder-, jongere- en oudercoaching en life coaching van volwassenen.

 

Intakegesprek voor kinder- en oudercoaching

Het intakegesprek voor kinder-, jongere- en oudercoaching bestaat uit twee gesprekken. Een eerste persoonlijk gesprek met beide ouders (of een schriftelijke toestemming van de ontbrekende ouder of voogd) zonder je kind waarin ik luister naar de hulpvraag volgens jullie als ouders. We staan ook stil bij de kwaliteiten en talenten van je kind. Ik probeer tijdens dit gesprek de achtergrond van je kind en je gezin te begrijpen. We gaan samen wat dieper in op je hulpvraag en bekijken de concrete werkwijze. Op het einde van dit eerste gesprek wordt ook het moment voor het tweede deel van het intakegesprek met het kind zonder de ouders vastgelegd.

 

Het tweede gesprek is het intakegesprek met het kind zonder de ouders. Ik bekijk samen met het kind hoe het ermee gaat en tegen welke obstakels het kind aanloopt. We gaan ook samen op ontdekking waar de talenten en kwaliteiten van het kind liggen. Samen ontdekken we ook wat het kind verwacht van de coaching en leg ik uit wat ik vanuit de coaching voor het kind kan doen en hoe dat allemaal in zijn werk gaat.

Als zowel de ouders, het kind of jongere en ikzelf een verder coachingstraject zien zitten, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt voor het eerste coachingsgesprek.

 

Intakegesprek jongerencoaching

Ben je ouder dan 16 jaar en wil je graag een coachingtraject met me aangaan, maar wil je je ouders er niet (direct) bij betrekken. Dat kan, maar je hebt ook dan de schriftelijke toestemming van je beide ouders nodig, omdat je nog minderjarig bent. Ik wil ook graag aan je ouders toelichten via een telefoongesprek of persoonlijk wat er binnen jongerencoaching mogelijk is in het algemeen. Dit wil niet zeggen dat ik zonder jou toestemming dingen ga bespreken met hen die jij in vertrouwen verteld hebt.

Tijdens ons intakegesprek bekijken we samen waar je op vastloopt en hulp bij nodig hebt. We gaan ook even bekijken wat jou kwaliteiten en talenten zijn. Er is ook ruimte om te ontdekken wat jij van jongerencoaching verwacht en mag verwachten en wat ik van jou verwacht. Als je na het intakegesprek en met toestemming van je ouders een coachingtraject wil aangaan, maken we een afspraak voor een eerste coachingsgesprek

 

Intakegesprek voor life coaching

Voor de life coaching bekijken we samen in een persoonlijk gesprek wat je hulpvraag is en wat je verwachtingen zijn van de coaching en wat jou inbreng hierin is. Ik zal tijdens dit gesprek ook toelichten wat je mag verwachten en wat ik als coach van jou verwacht. We gaan al een eerste keer op zoek naar je talenten en kwaliteiten die je kan inzetten om een antwoord te vinden voor je hulpvraag.

Coachingsgesprekken

 

 

 

Duur : 1 u / 1u 30 min

Tarief € 50 / sessie

 

 

 

 

 

 

Tijdens een coachingsgesprek gaan we stap voor stap samen op zoek naar jezelf, je talenten en kwaliteiten, je innerlijke kompas en je bewustzijn. Tijdens deze ontdekkingsreis zal je zelf de antwoorden vinden om de obstakels op je pad op te lossen.

Voor kinder- en oudercoaching bestaat elke sessie uit een gedeelte waar ik met het kind aan de slag ga gedurende ongeveer een 45 min. Nadien is er ruimte om samen met het kind aan de ouders terug te koppelen waar we tijdens de sessie rond gewerkt hebben. Er wordt ook concreet besproken wat het kind daarvan mee naar huis neemt en hoe je als kind je ouder hierin verder kan laten groeien. Op het einde van de sessie wordt een vervolgafspraak vastgelegd. Tussen twee sessies zit er steeds minstens 2 weken, zodat er voldoende tijd is om de informatie die naar boven gekomen is tijdens de sessie te verwerken en ermee aan de slag te gaan.

 

Tussentijds Evaluatiegesprek

 

 

 

Duur :  1u 30 min

Tarief € 60 / sessie

 

 

 

 

 

 

 

Voor de kinder- en oudercoaching kunnen er tussentijds op vraag van jullie als ouders of ik als coach een evaluatiegesprek ingepland worden om samen te bekijken wat de impact van de coaching is voor het kind en het gezin. Dit kan zowel met de ouders alleen als samen met het kind. Er kan tijdens deze gesprekken ook bekeken worden op welke richting er verder uitgegaan wordt.

Tijdens het life coachtraject zal er tijdens de begeleidingssessies regelmatig teruggeblikt worden

 

Eind Evaluatiegesprek

 

 

Duur :  1u

Tarief € 50 / sessie

 

 

 

 

 

Dit eindgesprek doe ik bij elk type coaching, zowel bij kinder-, jongere-, oudercoaching als life coaching. Tijdens dit gesprek kijken we terug op het traject dat we samen afgelegd hebben. We vertrekken van de hulpvraag en bekijken welke kennis en inzichten je doorheen het traject hebt opgedaan en verder meeneemt. We bekijken ook hoe je verder gaat zonder de coachingsgesprekken. Tijdens dit gesprek krijg ik ook graag feedback van jou over mijn aanpak en inbreng doorheen het traject, omdat ik ervan overtuigd ben dat ik van elk traject nog iets kan bijleren.

Terugkommoment (na 1 maand tot 6 weken)

 

 

 

Duur :  1u

Tarief €50 / sessie ( indien dit via mail verloopt )

 

 

Ongeveer een maand na de laatste sessie krijg je van mij een mailtje om te informeren hoe het ondertussen gaat.  Als je wil kan er een éénmalige terugkomsessie ingepland worden